طراحی سایت

سایت پایه

شخصی / شرکتی
تومان 1,200,000
  • 2 ماه پشتیبانی و آموزش رایگان
  • دامنه IR رایگان
  • فضای میزبانی 1 گیگابات

سایت چندکاربره

شرکتی / فروشگاهی
تومان 3,500,000
  • 4 ماه پشتیبانی و آموزش رایگان
  • دامنه IR رایگان
  • فضای میزبانی 2 گیگابات
پر فروش

فروشگاهی پیشرفته

فروش آنلاین / فروشگاهی
تومان 5,200,000
  • 6 ماه پشتیبانی و آموزش رایگان
  • دامنه IR رایگان
  • سامانه پیامکی هوشمند
  • فضای میزبانی 5 گیگابات
سبد خرید